Cast&Staff

Cast

Joe/NOMAD : Yoshimasa Hosoya
GANSAKU NANBU : Shiro Saito
SACHIO : Michiyo Murase
YURI : Hiroki Yasumoto
MAC : Atsushi Miyauchi
SAKUMA : Chikahiro Kobayashi
YUKIKO SHIRATO : Nanako Mori
MIKIO SHIRATO : Tatsuhisa Suzuki
ARAGAKI : Makoto Tamura
BONJIRI : Fukushi Ochiai (Reimi)
SANTA : Noriaki Kanze (Momoko Taneichi)
OICHO : Mitsuho Kambe (Naito Ami)
CHIEF : Miou Tanaka
MARA : Farahnaz Nikray
MIO : Yumi Hino
LIU : Masaya Fukunishi

Staff

Original Concept by Tomorrow’s Joe.
Original Comic Books Created by: Asao Takamori, Tetsuya Chiba/Published by Kodansha.
Director / Concept Designer : Yo Moriyama
Script : Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima
Character Designer : Ayumi Kurashima
Sub Character Designer : Naomi Kaneda
Gear Designer : Ippei Gyobu
Art Director : Jiro Kouno
Assistant Art Director : Koga Toru
Art : STUDIO UNI
Color Coordinator : Ritsuko Utagawa
Director of Photography : Emi Akao
Photography : T2studio
Editor : Daisuke Imai
Sound Director : Keiichiro Miyoshi
Sound Effect Editor : Hiromune Kurahashi
Sounds Produced by TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
Music Composer : mabanua

Opening Theme Song
“The theme of the NOMAD”
(Composition : mabanua)

Ending Theme Song
“El Canto del Colibrí”
(Lyrics : Makoto Sasaki Composition / Song : mabanua Subtitle translation : Katsuhiko Manabe)

Animation Produced by TMS Entertainment Co., Ltd.
Produced by MEGALOBOX2 Project